static-map
Lokalplaner inden for området:
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  19.S2 (Tillæg nr. 2)

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% 0

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse i mere end én etage og med en bygningshøjde på mere end 5,0 meter, kan fastholde sit oprindelige etageantal og sin oprindelige højde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

19.S2 (Tillæg nr. 2) - Blokhus Nord

Generelle rammer Link