static-map
Lokalplaner inden for området:
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  19.S2

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse i mere end én etage og med en bygningshøjde på mere end 5,0 meter, kan fastholde sit oprindelige etageantal og sin oprindelige højde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen. Indenfor matr.nr. 34c Hune By, Hune tillades etablering af én antennemast med højde op til 42 m.

 • Specifik anvendelse

  Tekniske anlæg

19.S2

Generelle rammer Link